Hållbar utveckling har blivit en allt viktigare politisk fråga för nuvarande och framtida regeringar. Två milstolpar har förändrat kapitalmarknadspolitiken avsevärt sedan 2015, då internationella avtal upprättades genom antagandet av FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet. I Parisavtalet föreskrivs specifikt en förskjutning av de finansiella flödena i riktning mot en koldioxidsnål och klimattålig utveckling.