Hur stora budgetanslag avsätts för hållbar utveckling, och specifikt för att säkerställa ett ”koldioxidneutralt och resurssmart Finland”? Ett nytt avsnitt i budgeten avser att ge svar på den frågan.