Om vi ​​ska stoppa eller ens begränsa den globala klimatförändringen måste vi påskynda insatserna för att minska utsläppen av växthusgaser. Det går inte att uppnå detta enbart med traditionell teknik, och vi behöver därför hitta nya lösningar. Vilken roll spelar Finland i detta innovativa arbete?

Parisavtalet om klimatförändringar syftar till att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till under 2 °C jämfört med den förindustriella nivån och att begränsa ökningen till 1,5 °C. Det är hög tid att insatserna för att minska utsläppen påskyndas, annars går det inte att uppnå dessa mål.

På sikt finns det ingen som vinner på klimatförändringen, vare sig ekonomin eller miljön. Nyckeln är att begränsa klimatförändringen på ett sätt som inte leder till en orimlig ökning av kostnaderna, ens på kort sikt.

Det är därför av yttersta vikt att minska kostnaderna för koldioxidsnåla lösningar och göra dem mer attraktiva. Vi behöver tekniska genombrott och enorma investeringar i ren energi under de närmaste årtiondena för att möta våra mål för utsläppsminskningar före 2050.

Enligt det internationella energiorganet International Energy Agency (IEA) ska i genomsnitt 2,4–2,9 biljoner dollar om året satsas på produktion och förbrukning av energi. Om dessa investeringar fördelas på ett lämpligt sätt kommer de att bana väg för en stor omställning av energisektorn. De stora finansieringsbeloppen öppnar också upp för oöverträffade möjligheter att utveckla ny teknik.